RAAK …

Willen we niet allemaal geraakt worden?

Ik wel.

Maar zelf wil ik in mijn werk vooral raken, in de zin van: doel treffen, effectief zijn, verschil maken, iemand raken.

Meer en meer merk ik dat ik allergisch wordt voor zaken die de kern niet raken: dikke, wollige strategische visies met te veel ‘rand’ en te weinig ‘kern’, te veel tekst en te weinig verbeelding. Terwijl een visie, een concept essentieel is om te richten en om te inspireren. Zoals een echt verhaal doet; of een goede vorm. Kortom: een goed design!

 

Hier is waar mijn bezigheden raken aan die van Candace, een ontwerper die ik al jarenlang ken en waardeer om haar zeer doeltreffende en (ogenschijnlijk) eenvoudige ontwerpen. ‘Eenvoudig’ om dat ze simpelweg alle opsmuk weglaat, en de kern probeert te raken. En dit is dus niet simpel.

 

Samen trekken wij nu op in de ontwikkeling van een nieuw concept: RAAK.

Waarin we dus de kern willen raken: van een strategie, een verandering, een organisatie en (zelfs) een persoon.

Kijk maar eens rond op RAAK.

 

Waarde & zin

2 begrippen die me vrijwel continu bezig houden: ‘waarde’ en ‘zin’. En zowel in zakelijk als in privé leven.

Nu heb ik tussen de begrippen een relatie gelegd, althans voor mezelf:

“de zin van het leven ligt in de waarde die je achterlaat als je er niet meer bent”.

 

Nergens als zodanig gelezen, maar zelf aan elkaar geknutseld. Door veel over deze onderwerpen te lezen, en door te kauwen op die nogal zware en veelzijdige begrippen.

Het brengt je dan direct op die andere vraag: wat is (voor jou) waardevol? Of, je kunt het ook omdraaien: als je er morgen niet meer bent, wat laat je dan achter? En wat vind je daarvan? Heb je dan je leven, je tijd, je talent goed ingezet?

En wat als het antwoord hierop negatief is: wat moet er dan veranderen zodat het wel ‘klopt’? Het kan zomaar zijn dat je dan op een andere weg belandt …

 

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dit vraagstuk en het begrip ‘waarde’ alsnog puur economisch te bekijken, alhoewel de beperkingen van deze benadering nu toch zo langzamerhand duidelijk zijn, toch? Of we moeten ons begrip van ‘economie’ drastisch verrruimen tot buiten de begrenzingen van het financiële, maar dat laat ik aan de economen (en de sceptici) over.

 

Ik raad je aan om eens met deze vragen aan de slag te gaan. Alleen, of samen met je geliefden. En het vervolgens ook eens te toe te passen op je bedrijf …

 

Ik ga deze stelling vanaf nu hanteren als een soort hypothese om verder richting te geven aan het handelen in mijn leven. Ik ga het eens uitproberen in de komende periode; kijken waar het mij brengt. Als hieruit nieuwe inzichten ontstaan, laat ik het je weer weten.

 

 

“De ruimte die er is, is groter dan de ruimte die we ervaren”

Alles is er al, zegt Peter Bieri; het gaat om het (leren) zien van wat er al is,  het stilstaan en het (opnieuw) leren kijken, zien & ‘sensen’.

 

Verdomd moeilijk in deze tijd waarin we onszelf volstoppen met prikkels, informatie, contacten. Zelfs in de weer naderende tijden van verpozing en reizen naar het onbekende, kiezen we vooral voor (vol) plannen …

Maar zonder echt leren zien wat er al is, komen we nooit bij onze verbeeldingskracht, en komen we nooit tot werkelijk diepgaande vernieuwing.

 

Neem eens tijd om (hierbij) stil te staan. Prettige vakantie!

 

 

A case for ambidexterity in business

Veel bedrijven worstelen met het integreren van ‘innovatie’ in hun dagelijkse, reguliere bedrijfsvoering.

Ik geloof hier niet in: simpelweg omdat voor EXPLORATIE dusdanig andere capabilities benodigd zijn dat vermenging met EXPLOITATIE gedoemd is te mislukken.

Dit artikel geeft een mooie samenvatting.

(bron: strategyzer.com)

Misvattingen over Design Thinking …

… en hoe je dan wel naar Design Thinking kunt kijken als serieuze aanpak voor ontwikkeling en innovatie binnen je organisatie.

 

Artikel: How using Design Thinking will fix Design Thinking

(bron: The Next Web)

‘Talent’ de grootste blokkade om te innoveren …

Volgens een recent uitgebracht rapport van PwC over de stand van zaken rondom innovatie in de Insurance-industry, ervaart 84% van de respondenten het hebben van voldoende ‘talent’ als grootste challenge in het vermogen om te innoveren.

Vrij vertaald door mij: het vergaren van voldoende innovatie-capabilities blijft een grote zorg. En verbetert blijkbaar ook niet sterk, gegeven de resultaten van eerdere onderzoeken op dit vlak.

 

Er is dus een grote behoefte om innoveren te leren; en laat dit nou net ons werkveld zijn …

 

Bron: Global FinTech Survey 2017 (PwC)

Wat we kunnen leren van de ‘Amish’

Bij eenvormigheid begint er bij mij altijd iets te jeuken. Ik heb simpelweg behoefte aan ambiguiteit, omdat de wereld gewoon niet zo simpel is dat 1 oplossing volstaat. En nu het erop lijkt dat business-success altijd synoniem is met hippe, technologisch-georienteerde startups, ga ik op zoek naar voorbeelden van ‘succes’ van een geheel andere orde. En zo stuitte ik op deze studie van Kraybilt, Nolt en Wester uit 2011 over de Amish en hun opvallende succes in het runnen van bedrijven.

 

Meet The Amish!

Bottomline en langjarig feit: minder dan 5% van de Amish-bedrijven gaan failliet. Dit is een zeer laag percentage, het Amerikaans gemiddelde ligt namelijk op 49%. Hoe krijgen ze dit structurele succes voor elkaar?

Op basis van de studie heb ik een schema opgesteld met een ‘balans’ waarin je aan de ene kant de liabilities van de Amish ziet staan, en aan de andere kant hun assets.

 

Amish_success

 

De liabilities geven een aantal factoren aan die ervoor zorgen dat det Amish-bedrijven in feite een bepaalde achterstand hebben op reguliere ondernemingen. Voorbeelden van deze factoren zijn: een aversie tegen technologie, het leven in een landelijke setting en de lage formele scholing (Amish-kinderen genieten slechts tot hun 14e van formeel onderwijs). En omdat we allemaal weten dat ‘technologie’ en ‘opleiding’ kritische succesfactoren zijn voor bedrijven, is het des te verbazingwekkender dat de Amish deze nadelen weten te compenseren. Welke assets maken dit mogelijk?

Aan de basis van een Amish-gemeenschap en haar waarden staan hun religieuze overtuigingen. In een business-context is hiervan vooral herkenbaar de hulpvaardigheid ten opzichte van elkaar. Deze hulpvaardigheid uit zich in een systeem waarin Amish-people voor elkaar garant staan waar het gaat om schades, ziekte en ouderdom. Hierdoor worden hoge kosten van ‘verzekeren’ vermeden. Daarnaast is het systeem van trusteeship opvallend: als een bedrijf in moeilijkheden verkeert, wordt door en binnen de Amish-gemeenschap een raad van trustees benoemd, die samen met de leiding van het bedrijf orde op zaken stelt. Hierdoor wordt uberhaupt al in veel gevallen een faillisement voorkomen, hetgeen op haar beurt weer zorgt voor een betere kredietwaardigheid bij banken en leveranciers.

Voor wat betreft culturele waarden zorgt spaarzaamheid voor een conservatieve houding ten opzichte van leningen en vermogen: er wordt zeer spaarzaam omgegaan met investeringen die niet direct bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf, inkomens die uit het bedrijf worden getrokken zijn niet hoger dan noodzakelijk, en een houding van ‘je kunt niet uitgeven wat je niet hebt’, zorgt voor lage financiele risico’s.

Eerlijkheid zorgt voor een basis van vertrouwen binnen de Amish-gemeenschap, maar ook daarbuiten; zelden worden er schriftelijke contracten gesloten, hetgeen op zichzelf al zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen in de Amerikaanse juridische wereld.

Qua werk-ethiek wordt werk beschouwd als ‘goed’, hard werken als ‘beter’. Luiheid wordt niet geaccepteerd. Daarnaast zijn Amish-people bijzonder pragmatisch en vindingrijk, wellicht juist door hun niet-technologische samenleving. Voor ieder probleem vinden ze wel een oplossing.

Bijzonder is het Amish-systeem van apprentice-ship. Amish-jongeren stoppen op hun 14e weliswaar al met formele scholing, maar gaan daarna aan de slag als apprentice in een Amish-onderneming. Al naar gelang hun talenten en interesses worden ze dan in minimaal 4 jaar opgeleid in 1 of meerdere crafts. En ook het runnen van een bedrijf wordt op deze manier aan de jongeren overgebracht.

Op sociaal gebied bestaan Amish-bedrijven voor meer dan 80% uit Amish-people, wat leidt tot een versterking van de Amish-waarden in iedere onderneming. Er zijn uitgebreide bedrijfs-netwerken waarin Amish-bedrijven veel kennis delen; ze ontmoeten elkaar op regionale en nationale basis regelmatig in gatherings en wisselen dan ideeen en ervaringen uit. Ook hier is de basis ‘elkaar helpen'; uiteraard is er sprake van concurrentie, maar deze zal nooit in de weg staan van de hulpvaardigheid. Buiten de eigen gemeeschap worden speciale bijeenkomsten georganiseerd om niet-Amish bedrijven kennis te laten maken met Amish-producten, en vice versa.

Tenslotte hebben alle Amish-waarden zoals hiervoor genoemd, geleid tot een ijzersterk brand, waarvan de symbolische en financiele waarde niet onderschat moet worden. Made by Amish staat in Amerika, en steeds meer wereldwijd, garant voor kwaliteit, eerlijkheid, soberheid en hard-work. ‘Waarden´ waar vele consumenten zich mee willen identificeren en bereid zijn (extra) voor te betalen.

 

Tot slot: het is natuurlijk maar hoe je succes definieert. Maar dat de Amish een bijzonder trackrecord hebben in het runnen van hun ondernemingen, staat wel vast. Dat ze daarenboven ook nooit op zoek zijn naar steeds meer en zeker niet op zoek zijn naar maximising wealth, is iets wat mij persoonlijk wel aanspreekt. Meer dan een startup die vindt dat hij succes moet definieren als ‘het aantal maanden dat het duurt voordat we het bedrijf voor een maximale prijs kunnen verkopen aan Google’.

Brexit …

Om met de deur in huis te vallen: het valt mij erg op hoe de keuze van de Britten getrokken wordt in het economische domein. Zoals tegenwoordig alle politieke discussies verworden tot financiele schermutselingen.

Voor mij gaat de EU niet om economisch profijt; en volgens mij is de oorspronkelijke drijfveer voor een Europese gemeenschap ook een hele andere.

Dus hoezo: uitrekenen wat het de EU- en de Britse burger kost en opbrengt?

Laten we met elkaar eens andere, meer-fundamentele vragen leren stellen. Over samen-leven, over veiligheid, nabijheid, buur(t)schap. Dat we – als politiek en als maatschappij – ternauwernood over deze mentale grenzen heen willen stappen, vind ik heel wat zorgelijker dan de begrenzingen van onze natie-staten en onze nationale boekhoudingen.